Σε χειριστήριο PS4 το οποίο είχε απόκλιση στην κίνηση του παιχνιδιού έγινε αντικατάσταση των joystick με καινούρια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των ανταλλακτικών διότι κυκλοφορούν στην αγορά και joysticks τα οποία δεν είναι καλής ποιότητας και ενδέχεται να μην διορθώσουν το πρόβλημα.

Πριν την επισκευή
Μετά την επισκευή

Στο εργαστήριο μας ήρθε το Sony PlayStation 4 Pro το οποίο μας είπε ο ιδιοκτήτης ότι έκανε αρκετό θόρυβο όταν λειτουργούσε σε πλήρη ισχύ.  Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον ανεμιστήρα ψύξης του επεξεργαστή και για την επισκευή έγινε αντικατάσταση με καινούριο. Επιπλέον καθαρίστηκε η ψύκτρα και το εσωτερικό, αλλάχθηκε η μπαταρία CMOS και έγινε ένας γενικός έλεγχος.