Το εργαστήριο μας

Ο υπεύθυνος

Picture of Παπαδημητρίου Μιχάλης
MSc Ηλεκτρονικός Φυσικός

Παπαδημητρίου Μιχάλης

Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Παπαδημητρίου Μιχάλης (BSc Ηλεκτρονικός Φυσικός - MSc Ραδιοηλεκτρολόγος) με ειδίκευση στις επισκευές ηλεκτρονικών συστημάτων, υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, ταμπλετ, τηλεοράσεων και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών πλακετών.

Η άδεια λειτουργίας

Το εργαστήριο λειτουργεί με άδεια Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Κατηγορίας Α’ (αρ.άδειας 48) η οποία εκδόθηκε από την Διευθύνση Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αποτελεί την πρώτη άδεια κατηγορίας Α’ στην Λάρισα.