Ήρθε στο εργαστήριο μας το iPhone SE 2016 με σπασμένη την οθόνη. Εγινε αντικατάσταση της οθόνης και ταυτόχρονα αλλαγή της μπαταρίας με καινούρια. Read more “Αντικατάσταση οθόνης σε iPhone SE 2016 και αλλαγή μπαταρίας”

Στο εργαστήριο μας ήρθε tablet MLS iqTAB 4G iq1025 με σπασμένο το digitizer της οθόνης. Εγινε επισκευή με γνήσιο ανταλλακτικό DXP1-0623-101A.

Read more “Επισκευή οθόνης αφής σε MLS iqTAB 4G 10.1″ iq1025”