Στο εργαστήριο μας ήρθε μπαταρία Ni-Cd 24V – 1.5Ah (PSBS 24 A1-1) για δραπανοκατσάβιδο ParkSide η οποία είχε φθάσει στο τέλος του χρόνου ζωής της. Για την ανακατασκευή έγινε αντικατάσταση όλων των στοιχείων με καινούρια. Η μπαταρία ελέγχθηκε και φορτίστηκε πριν παραδοθεί στον πελάτη.

Στο εργαστήριο μας ήρθαν 2 x μπαταρίες Ni-Cd / 1.4Ah οι οποίες είχαν φθάσει στο τέλος του χρόνου ζωής τους. Για την ανακατασκευή έγινε αντικατάσταση όλων των στοιχείων με καινούρια. Η μπαταρία ελέγχθηκε και φορτίστηκε πριν παραδοθεί στον πελάτη.

Αλλαγή οθόνης σε iPhone 12

Στο εργαστήριο μας ήρθε το iPhone 12 με κάθετες γραμμές στην οθόνη. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση της οθόνης με OEM ανταλλακτικό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί διότι για να λειτουργήσει η οθόνη θα πρέπει να συνδεθούν εκτός απο τα main connectors και ο connector του ακουστικού και των πάνω αισθητήρων.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία Λιθίου Parkside PABS 16 Β3-1 η οποία δεν φόρτιζε. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση των 4 x στοιχείων 18650 με καινούρια επώνυμα και λειτουργησε και πάλι σαν καινούρια.

Στο εργαστήριο μας έγινε ανακατασκευή της μπαταρίας από σκουπάκι Black & Decker Duster Pivot το οποίο λειτούργησε και πάλι σε πλήρη ισχύ.

Σε κινητό Xiaomi Redmi Note 9 Pro έγινε επισκευή μετά από πτώση νερού στην κάτω μεριά. Το κινητό δεν έκανε boot και κολλούσε στο λογότυπο. Για την επισκευή ανοίχθηκε το κινητό από το γυάλινο πίσω καπάκι το οποίο είναι πολύ πιθανό να σπάσει κατά την αφαίρεση. Εγινε αποσυναρμολόγηση του κάτω μέρους και καθαρίστηκε η πλακέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη από την οξείδωση.

Σε laptop Lenovo έγινε αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας L16C2PB2 με καινούριο ΟΕΜ ανταλλακτικό. Επίσης έγινε εσωτερικός καθαρισμός και αντικατάστη της θερμοαγώγιμης πάστας σε επεξεργαστή και κάρτα γραφικών.