Στο εργαστήριο μας ήρθε ένα χειριστήριο από PS4 το οποιο είχε απόκλιση από το κέντρο και στους δύο άξονες ΧΥ με αποτέλεσμα να κάνει ακούσιες κινήσεις κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Για την επισκευή αλλάχθηκαν τα δύο joystick και επιπλέον προστέθηκε πλακέτα ρύθμισης σε κάθε ένα από αυτά. Μετά την ρυθμιση τους η απόκλιση ήταν μηδέν.

πριν την επισκευή
μετά την επισκευή

Σε χειριστήριο PS4 το οποίο είχε απόκλιση στην κίνηση του παιχνιδιού έγινε αντικατάσταση των joystick με καινούρια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των ανταλλακτικών διότι κυκλοφορούν στην αγορά και joysticks τα οποία δεν είναι καλής ποιότητας και ενδέχεται να μην διορθώσουν το πρόβλημα.

Πριν την επισκευή
Μετά την επισκευή

Στο εργαστήριο μας ήρθε το Sony PlayStation 4 Pro το οποίο μας είπε ο ιδιοκτήτης ότι έκανε αρκετό θόρυβο όταν λειτουργούσε σε πλήρη ισχύ.  Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον ανεμιστήρα ψύξης του επεξεργαστή και για την επισκευή έγινε αντικατάσταση με καινούριο. Επιπλέον καθαρίστηκε η ψύκτρα και το εσωτερικό, αλλάχθηκε η μπαταρία CMOS και έγινε ένας γενικός έλεγχος.

 

Στο εργαστήριο μας αναλαμβάνουμε την επισκευή της θύρας HDMI της συσκευής σας με αλλαγή της. Είτε προκειται για laptop, υπολογιστή, τηλεόραση, PlayStation, XBOX, κονσόλα κλπ επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά. Διαθέτουμε μια γκάμα από ανταλλακτικά για την άμεση εξυπηρέτηση σας.