Στο εργαστήριο μας ήρθε το gaming ποντίκι SteelSeries RIVAL 600 στο οποιο είχε χαλάσει ο διακόπτης του αριστερού κλικ. Για την επισκευή εγινε αντικατάσταση και των δύο button OMRON D2FC-F-7N με καινούρια.

 

Στο εργαστήριο μας ήρθαν δύο ασύρματα ακουστικά συγχρονισμένης κολύμβησης, στα οποια είχε περάσει υγρασία στην πλακέτα και δεν λειτουργούσαν. Για την επισκευή έγινε πλύση της πλακέτας σε λουτρό υπερήχων, αντικατάσταση των push button, κόλληση της εσωτερικής κεραίας και έλεγχος της μπαταρίας και της φόρτισης.

 

Επισκευή πλακέτας ψυγείου

Στο εργαστήριο μας ήρθε πλακέτα ψυγείου η οποία έριξε την ασφάλεια του πίνακα. Έπειτα από έναν αρχικό έλεγχο διαπιστώθηκε ένα relay στερεάς κατάστασης καμένο. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση των χαλασμένων εξαρτημάτων και της ασφάλειας της πλακέτας, μετρήθηκε η αντίσταση εισόδου ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα και παραδόθηκε στον κάτοχο της.

Στο εργαστήριο μας ήρθε πλακέτα τροφοδοτικού παλιάς τηλεόρασης LCD η οποία ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένη. Αφότου έγινε ένας πρώτος διαγωστικός έλεγχος, διαπιστώθηκαν κάποια εξαρτήματα τα οποία ήταν εκτός προδιαγραφών. Τα εξαρτήματα αυτά αλλάχθηκαν και η πλακέτα λειτουργησε και πάλι.

Επισκευή DVD player DAEWOO DV-500ES

Στο εργαστήριο μας ήρθε το DVD player DAEWOO DV-500ES το οποίο δεν άναβε. Το πρόβλημα ήταν στην πλακέτα του τροφοδοτικού, η οποία είχε εμφανώς καμμένα εξαρτήματα και καμμένη την ασφάλεια. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση πυκνωτών, πηνίου και αντιστάσεων στο υψηλής τάσης τμήμα του κυκλώματος.

 

Στο εργαστήριο μας ήρθε το κρουστό όργανο μουσικής Roland, στο οποίο είχαν σπάσει δύο βύσματα υποδοχής 6,3mm μετά από πτώση και επίσης είχαν αποκολληθεί δύο SMD πυκνωτές. Για την επισκευή αναζητήσαμε τα ανταλλακτικά στο εξωτερικό και έγινε η αντικατάσταση τους ώστε το όργανο να γίνει και πάλι λειτουργικό.

Στο εργαστήριο μας ήρθε πλακέτα από εξωτερική μονάδα κλιματιστικού Samsung Inverter DB41-01010A η οποία είχε βλάβη από κεραυνό. Η πλακέτα μετά από την βλάβη είχε κάψει την ασφάλεια της και έριξε την ασφάλεια του πίνακα. Έπειτα από ελεγχο διαπιστώθηκαν 6 εξαρτήματα καμμένα στο κύκλωμα τροφοδοσίας switching τα οποία και αντικαταστάθηκαν. Το κύκλωμα τροφοδοτήθηκε και πάλι και λειτούργησε κανονικά.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η κεντρική πλακέτα από την εσωτερική μονάδα κλιματιστικού General Electric. Η συσκευή έβγαζε σφάλμα λειτουργίας E3 κατά την εκκίνηση.

Εγινε έλεγχος της πλακέτας και διαπιστώθηκε ότι ένα ολοκληρωμένο ήταν βραχυκυκλωμένο σε κάποια από τα pins του. Για την επισκευή έγινε αλλαγή του ολοκληρωμένου με καινούριο και παραδόθηκε στον κάτοχο της.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μονάδα απεικόνησης του κτηνοτροφικού μηχάνηματος Melasty η οποια παρουσίαζε διακοπές στην λειτουργία. Read more “Επισκευή πλακέτας από κτηνοτροφικό μηχάνημα Melasty”