Στο εργαστήριο μας ήρθε το σκουπάκι Black & Decker Dustbuster Pivot PV1820L για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Read more “Ανακατασκευή μπαταρίας Li-Ion 18V για σκουπάκι Black & Decker Dustbuster Pivot PV1820L”

Στο εργαστήριο μας ήρθε το τάμπλετ Lenovo M10 Plus 10.3″ με σπασμένη την οθόνη στο οποιο έγινε αντικατάσταση με OEM ανταλλακτικό.

Read more “Αντικατάσταση οθόνης σε ταμπλετ Lenovo M10 Plus 10.3″”

Στο εργαστήριο μας ήρθε το Samsung Galaxy J6 (2018) το οποιο είχε πέσει σε νερό και έγινε πλήρης επισκευή και επαναφορά με αλλαγή της οθόνης.

Read more “Αντικατάσταση οθόνης σε Samsung Galaxy J6 (2018) μετά από πτώση σε νερό”