Ανακατασκευή μπαταρίας KYROS 16.8V

Στο εργαστήριο μας έγινε ανακατασκευή της παρακάτω μπαταρίας KYROS 16.8V με καινούρια στοιχεία Λιθίου 18650 μεγαλύτερης χωρητικότητας και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της πλήρως λειτουργική.

Στο εργαστήριο μας έγινε ανακατασκευή της παρακάτω μπαταρίας PARKSIDE PABS 16 A2-1 με καινούρια στοιχεία Λιθίου 18650 μεγαλύτερης χωρητικότητας και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της πλήρως λειτουργική.

Στην παρακάτω σκούπα Russell Hobbs – RHHS3102 έγινε ανακατασκευή της μπαταρίας με καινούρια στοιχεία Λιθίου 18650 μεγαλύτερης χωρητικότητας και η σκούπα λειτούργησε και πάλι στην πλήρη ισχύς της.

Η παρακάτω μπαταρία από ηλεκτρικό ποδήλατο δεν φόρτιζε. Έγινε μέτρηση και βρέθηκαν 4x χαλασμένα στοιχεία 18650 τα οποία και αντικαταστάθηκαν για να ξαναλειτουργήσει η μπαταρία.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία KINGSON SCA4 – 44V – 4.4Ah Lithium απο Ψαλίδι Κλαδέματος η οποία είχε χάσει την χωρητικότητα της. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση όλων των στοιχείων 18650 με καινούρια μεγαλύτερης χωρητικότητας και η μπαταρία παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

 

Στο εργαστήριο μας έγινε ανακατασκευή της μπαταρίας από σκουπάκι Black & Decker Duster Pivot το οποίο λειτούργησε και πάλι σε πλήρη ισχύ.

Στο εργαστήριο μας ήρθε το pack μπαταριών Λιθίου αποτελούμενο απο 20 x στοιχεία 18650. Για την επισκευή αντικαταστάθηκαν όλα τα στοιχεία με καινούρια.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία Λιθίου κλαδευτικού ψαλιδιού Kingson, η οποια αποτελούνταν από 24 x στοιχεία 18650. Μετά από έλεγχο και συνενόηση με τον ιδιοκτήτη της επιλέχθηκε η αντικατάσταση όλων των στοιχείων με καινούρια. Έπειτα απο την επισκευή έγινε έλεγχος και φόρτιση της μπαταρίας και παραδόθηκε στον πελάτη.

Στο εργαστήριο μας έγινε ανακατασκευή μπαταρίας 48x στοιχείων 18650 Li-Ion απο συσκευή power bank 12V. Για την ανακατασκευή αντικαταστάθηκαν όλα τα στοιχεία με καινούρια και αφού ελέγχθηκε η μπαταρία παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία KH-36-04-06 43.2V Lithium απο SWANSOFT KH-G04 Ψαλίδι Κλαδέματος η οποία είχε χάσει την χωρητικότητα της. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση όλων των στοιχείων 18650 με καινούρια μεγαλύτερης χωρητικότητας και η μπαταρία παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.