Στο εργαστήριο μας ήρθε το Sony PlayStation 4 Pro το οποίο μας είπε ο ιδιοκτήτης ότι έκανε αρκετό θόρυβο όταν λειτουργούσε σε πλήρη ισχύ.  Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον ανεμιστήρα ψύξης του επεξεργαστή και για την επισκευή έγινε αντικατάσταση με καινούριο. Επιπλέον καθαρίστηκε η ψύκτρα και το εσωτερικό, αλλάχθηκε η μπαταρία CMOS και έγινε ένας γενικός έλεγχος.

 

Αλλαγή θύρας φόρτισης σε iPhone 7 Plus

Στο εργαστήριο μας ήρθε το iPhone 7 Plus το οποίο δεν φόρτιζε λόγω χαλασμένης θύρας φόρτισης lightning. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση του flex φόρτισης και το κινητό λειτούργησε και πάλι σαν καινούριο.

γη