Στο εργαστήριο μας ήρθε το iPhone 11 στο οποίο δεν κρατούσε η μπαταρία και επιπλέον δεν ακουγόταν η φωνή του συνομιλητή στο ακουστικό. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση της μπαταρίας με καινούριο ΟΕΜ ανταλλακτικό και αλλαγή του ακουστικού. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι με την απλή αντικατάσταση της μπαταρίας χάνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της υγείας της απο το κινητό και επιπλέον εμφανίζεται μήνυμα μη γνήσιου ανταλλακτικού στο μενου Ρυθμίσεις. Ο μόνος τρόπος για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι ο επαναπρογραμματισμός της μπαταρίας με ειδικό μηχάνημα – QianLi Apollo Interstellar One – και ειδικό αντάπτορα που διαθέτει το εργαστήριο μας.

Στο εργαστήριο μας ήρθε iPhone 11 το οποίο είναι κολλήσει σε boot-loop και έκανε συνεχώς επανεκκινηση και εμφάνιση του λογότυπου, χωρίς να ξεκινά. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι στο λειτουργικό το οποίο θα πρέπει να περαστεί ξανα.

Read more “Επισκευη iPhone 11 που εκανε συνεχως επανεκκινηση”