Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία KINGSON SCA4 – 44V – 4.4Ah Lithium απο Ψαλίδι Κλαδέματος η οποία είχε χάσει την χωρητικότητα της. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση όλων των στοιχείων 18650 με καινούρια μεγαλύτερης χωρητικότητας και η μπαταρία παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

 

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία Λιθίου κλαδευτικού ψαλιδιού Kingson, η οποια αποτελούνταν από 24 x στοιχεία 18650. Μετά από έλεγχο και συνενόηση με τον ιδιοκτήτη της επιλέχθηκε η αντικατάσταση όλων των στοιχείων με καινούρια. Έπειτα απο την επισκευή έγινε έλεγχος και φόρτιση της μπαταρίας και παραδόθηκε στον πελάτη.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία KINGSON SCA4 – 44V – 4.4Ah Lithium απο Ψαλίδι Κλαδέματος η οποία είχε χάσει την χωρητικότητα της. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση όλων των στοιχείων 18650 με καινούρια μεγαλύτερης χωρητικότητας και η μπαταρία παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία 48V/2600mAh Ni-Mh από ηλεκτρικό κλαδευτήρι. Για την επισκευή εγινε αντικατάσταση των στοιχείων SubC με καινούρια και δοκιμάστηκε τόσο η φόρτιση της όσο και η λειτουργία του εργαλείου.

Στο εργαστήριο μας ήρθε η μπαταρία SCA4 απο Kingson Ψαλίδι Κλαδέματος KS-SCA4 η οποία δεν φόρτιζε. Αρχικά έγινε ένας γενικός έλεγχος όπου και διαπιστώθηκε ότι δύο στοιχεία 18650 από τα 24x της συστοιχίας ήταν χαλασμένα με αποτέλεσμα το κύκλωμα BMS να μην δίνει εντολή έναρξης της φόρτισης. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση μόνο των 2 στοιχείων με καινούρια και δοκιμάστηκε η φόρτιση/εκφόρτιση για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία της μπαταρίας.