Στο εργαστήριο μας ήρθε ηλεκτρονικό κλειδί αυτοκινήτου Peugeot με χαλασμένο το ένα button και με την πλακέτα σε άσχημη κατάσταση με οξείδωση. Για την επισκευή έγινε καθαρισμός της πλακέτας σε λουτρό υπερήχων και έπειτα αντικαταστάθηκαν και τα δύο button με καινούρια. Το κλειδί δοκιμάστηκε και λειτούργησε και πάλι.

Στο εργαστήριο μας ήρθε το παραπάνω κλειδι αυτοκινήτου στο οποιο δεν λειτουργούσε το κεντρικό κλείδωμα, λόγω χαλασμένου button. Για την επισκευή έγινε αντικατάσταση και των δυο κουμπιών με καινούρια και το κλειδι λειτούργησε και πάλι σαν καινούριο.

Στο παραπάνω κλειδί κεντρικού κλειδώματος έγινε επισκευή με αντικατάσταση των πλαστικών κουμπιών με καινούρια ανταλλακτικά. Αφού ελέγχθηκε για την καλή λειτουργία του παραδόθηκε στον κάτοχο του.

Στο εργαστήριο μας ήρθαν δύο τηλεκοντρόλ/κλειδιά από το κεντρικό κλείδωμα αυτοκινήτου μάρκας Saab. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ανταποκρίνονταν τα κουμπιά. Read more “Επισκευή τηλεκοντρόλ/κλειδιού αυτοκινήτου με αλλαγή των κουμπιών”