Στο εργαστήριο μας ήρθε το Redmi Note 7 το οποίο χρειαζότανε αλλαγή μπαταρίας και δεν ακουγόταν το ακουστικό. Read more “Αλλαγή μπαταρίας σε Redmi Note 7 και καθαρισμός ακουστικού”

Στο εργαστήριο μας ήρθε ένα iPhone XR μετά από πτώση σε νερό. Το αποτέλεσμα ήταν να κολλήσει σε bootloop (λογότυπο) και να μην ξεκινάει. Επίσης είχε σπασμένη την οθόνη γεγονός που επέτρεψε το υγρο να εισχωρήσει στην συσκευή. Read more “Επισκευή κινητού iPhone XR κολλημένο σε bootloop και αλλαγή της οθόνης”